Logotyp
Advokatfirman Ardhe & Zetterberg AB
Rättshjälp och rättsskydd

· Brottmål
· Tvistemål
· Familjemål
. Fastighetsmål
· Socialmål
· Invandrarärenden

Box 1049
751 40 Uppsala
Besöksadress: Vaksalagatan 11


Adv. Mats Ardhe direkt 018-12 55 17
Adv. Lena Ardhe direkt 018- 13 55 17
Telefon växel 018-13 98 20
Fax 018-127065
ardhe-zetterberg@telia.com