Logotyp
Advokatfirman Ardhe & Zetterberg AB
Företaget bedriver advokatverksamhet i centralt belägna lokaler i Uppsala i samarbete med 4 advokater med närhet till domstolar och myndigheter.

I lokalerna har tidigare Allmänna Advo-
katbyrån drivit verksamhet. Advokat Mats Ardhe var chef för byrån från 1980 tills de allmänna advokatbyråerna upphörde 1999. Därefter har han bedrivit verksamhet i gemensam firma med advokat Lena Ardhe. Hon har dess-förinnan varit verksam i Göteborg med huvudsaklig inriktning på familjerätt.

Advokat Mats Ardhes huvudsaka inriktning är brottmål och fastighetsrätt.

>www.ardhe-zetterberg.gs2.com
bild