Logotyp
Juridiska tjänster
Kontakta gärna advokatfirman om Du behöver biträde och hjälp i familjeärenden, brottmål, fastighetsärenden och frågor som gäller medborgarskap, uppehållstillstånd eller dylikt.


I brottmål åtar vi oss försvararuppdrag och uppdrag som målsägandebiträde.
I civilmål biträder vi Dig i tvister och vid förhandlingar för att därvid på bästa sätt tillvarata Din rätt.

Vi förmedlar rättsskydd och rättshjälp. Timkostnaden är idag 1.162 kr.