Logotyp
Advokat, jur kand Lena Ardhe, medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 1991. Tingsmeritering i Kalmar, erfarenhet av domstolsarbete i Göteborg. Sedan 1999 verksam som advokat i Uppsala. Tidigare verksam som advokat i Göteborg. Arbetar företrädesvis med familjerätt, brottmål och invandrarrätt.

Advokat, jur kand Mats Ardhe, medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 1969.
Verksam som avdelningsdirektör vid Domstolsverket 1977-79, chef för Allmänna Advokatbyrån i Uppsala 1980 - 1984 och 1989 - 1999. Biträdande generalsekreterare vid Sveriges Advokatsamfund 1984 - 1989.
Arbetar med brottmål och fastighetsrätt.
Advokat
Lena Ardhe
lena.ardhe@telia.com
Tfn 018-13 55 17
Fax 018-12 70 65
Photo
Advokat
Mats Ardhe
mats.ardhe@telia.com
018- 12 55 17
018 12 70 65
Photo